You are here

Det teltes på rullebanen. Trengs jo ikke rullebane til heli!