You are here

FMS trainer tar av

FMS trainer tar av

Det var såpass termikk at til og med denne kunne flyte på termiken.
FMS trainer tar av