You are here

Yak 54 taxer ut til avgang

Yak 54 taxer ut til avgang

Burde være nok høyderorsutslag j!
Yak 54 taxer ut til avgang