You are here

Flyopplæring!

Flyopplæring!

Lærer Arild instruerer elev Jonathan Lie. 2 Futaba FASST radioer er koblet sammen med en trainerkabel slik at instruktøren kan ta over øyeblikkelig om elven skulle gjøre feil.
Flyopplæring!