You are here

Kristians Mustang tar av

Kristians Mustang tar av

Det var litt problemer med tyngdepunktet som lå for langt bak, men flytting av batterier mv. hjalp på det.
Kristians Mustang tar av