You are here

Synergy N7 og fieldboks mv.

Synergy N7 og fieldboks mv.

Undertegnedes Synergy N7 700 nitrohelikopter med O.S. 105 HZ-R power. Optifuel 20% nitro, Futaba 14SG FASSTest radio.
Synergy N7 og fieldboks mv.