You are here

Flyging lørdag 19/12-2015

Kun Undertegnede og Bjørn Erik Oliversen til stede. Bakken var utrolig bløt, noe som førte til at både bil og støvler sank ned i grunnen! Det var mildt, men økte på med både tåke og vind utover dagen. Men vi fikk fløyet en god del alikevel. Hovedsakentlig en helikopter dag.

Synergy N7 i lufta!
Synergy N7 boltrer seg opp ned
Undertegnede tar av med sin Synergy N7 nitro
Bjørn Eriks Aign Trex 700 Nitro Pro tar av
Bjørn Eriks tilårskomne Raptor 50 tar til luften!
Sebart Wind 50e i knife-edge over stripa
Spitfire i lufta!
Ego's Synergy E5 elktrohelikopter i lufa!
Align Trex 450 Dominator tar av