You are here

VÆR OBS PÅ AT LAVT FLYGING FULL SIZE KAN KOMME OVER STRIPA

----- Videresendt melding -----
Fra: Wold, Jon Gunnar
Sendt: ‎mandag‎ ‎22‎. ‎oktober‎ ‎2018‎ ‎15‎:‎09‎:‎49‎ ‎CEST
Emne: VS: Viktig Sikkerhetsinformasjon

Hei! Sarpsborg MFK har fanget opp dette, og sendt info til medlemmene sine. Jeg videresender denne videre til en del berørte NLF-klubber: Halden, Glåmdal, Kongsvinger, Askim, Aurskog-Høland, Oslo heli, og Cirrus. Vingtor (Kråkstad) er helt i ytterkant av området.

Vær obs på at dette flyet kan komme i veldig lav høyde i perioden mellom 20/10 og 20/11. Dere får selv vurdere i hvilken grad dere informerer medlemmene i deres klubber.
NGU-kartlegging fra fly

Denne Navajo'en vil fra og med lørdag 20. oktober og ca. en måned fremover drive med kartlegging av radioaktivitet i berggrunnen på oppdrag fra NGU - Norges Geologiske Undersøkelser.

Basen vil være Kjeller, og kartet viser områdene som skal dekkes. Det vil bli fløyet frem og tilbake øst-vest innenfor disse rutene med 400 meters avstand mellom hvert track. Flygingen vil foregå VFR i oppholdsvær, ca. 200 fot AGL.

Med vennlig hilsen

Jon Gunnar Wold

Norges luftsportforbund