You are here

Løkholmen hang tur 2 agust

Ikke så store plassen å lande på , Så skum fly kan være greit å bruke her...

Comments

Løkholmen tur 2 august

Arild Stordahl

Landingsplassen er ikke så stor der,,,, Men som regel er farten i forhold til bakken 0 kmt ,så det går stort sett bra!

Arild Stordahl