You are here

Dersom flere har problemer med NIF kontingent betalingen for 2018

Det er noen som har fått problemer med årets betaling av kontingenten . Det skyldes at NLF fra 2018 nå er flyttet til idrettsforbundets register for medlemmer.
Vi er "overført" dit, Og fra i år MÅ det betales med kort /på Nett direkte til idrettsforbundet. Jeg har mottatt en link fra modellflyseksjonens leder med hjelp og råd om hvordan man skal betale i år. (dette er jo viktig pga. forsikringen din)
Les her:

Legger også ved en bruksanvisning som du kan sende rundt hvis det er noen som sliter. Vi må bare få alle over kneika én gang, så vil det gå som smør neste år J

Her har vi også samlet en del info:

http://nlf.no/forbund/hjelp-til-nytt-medlemsystem

Med vennlig hilsen

Jon Gunnar Wold

Norges luftsportforbund