You are here

Sommer på stripa

Det er aktivitet på stripa også i ferie tiden ! 4 piloter + kaffe forrige tirsdag og to fly med 4 takt metanol motor og godlukt igjen :)
Tirsdag 11 / 7 blir det også flyging, Og det blir muligens en "lyn"dugnad med rydde sag langs stripekanten for å få bort litt høyt "buskas". Litt kjapp fjerning av dette mellom flygingen. Fint om noen tar med rive / trillebår og kaffe :)
Kan også meddele at "den rød listede arten" cumularts arcus nok en gang har hekket i ospe trærne.. Denne gang helt på eget initiativ ! Ble hentet på torsdag nede i bekken, Og var svært forkommen stakkar. Etter hjemtransport med motorsykkel ambulanse !! Ble den erklært for udyktig til mer flyging... Så nå får den hvile i fred.... Ganske imponerende karrière for et skum fly som egentlig skulle kasseres av en annen pilot for to år siden!!
Men en Solius er allerede klar til å overta i termikk boblene :) :)
Sees vel på tirsdag kveld?
Mhv. Sekretæren