You are here

Forskrift for RPAS og modellfly trer i kraft fra 1. januar

Error message

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in _photos_block_image() (line 1389 of /home/haldegpj/public_html/drp/sites/all/modules/photos/photos.module).

Luftfartstilsynets varslede forskrift for modellflyging og ubemannet luftfart (RPAS) trer i kraft fra 1. januar.

– For modellflygere i NLF er det business as usual. Luftfartstilsynet anerkjenner det faktum at organisert modellflyging aldri har utgjort en trussel, og de berømmer sikkerhets- oppærings- og holdningsarbeidet vi gjør, ved å unnta klubbene for bla. bestemmelsen om maks høyde på 120 meter, sier fagsjef modellfly i NLF Jon Gunnar Wold. Forskriften er grundig gjennomgått i medlemsbladet og på Seksjonsmøtet tidligere i år. Den får ingen nevneverdige konsekvenser for NLF, og modellflyklubbene kan fortsette sin virksomhet som før. De som må passe seg, er private droneflygere som i tillegg til å måtte holde seg under 120 meter, også kan komme ut for store erstatningskrav dersom de volder skade:

– De som ikke er medlemmer av modellflyklubber er som regel ikke forsikret. Det kan bli en kjedelig overraskelse, ettersom Luftfartstilsynet nå sier at alle som flyr modellfly har objektivt ansvar for skade, sier Wold, som legger til at alle medlemmer av NLF modellflyseksjonen har obligatorisk forsikring for objektivt ansvar for skade på 3. part.

Les forskriften her: https://lovdata.no/forskrift/2015-11-30-1404

Les mer:
•Luftfartstilsynet: Hovedtrekkene i forskriften ang. modellfly: http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/#Modellfly
•NLF: Spørsmål og svar om droner og RPAS: http://nlf.no/modellfly/sp-rsm-l-og-svar-om-droner-og-rpas
•NLF Presentasjon om ny RPAS-forskrift fra Seksjonsmøtet i mars: http://nlf.no/modellfly/seksjonsm-tet-2015